Na czym polega odfrankowienie kredytu

Na czym polega odfrankowienie kredytu

Na czym polega odfrankowienie kredytu: odfrankowienie kredytu to proces zmiany umowy kredytowej udzielonej w walucie obcej (np. we frankach szwajcarskich) na kredyt udzielony w walucie krajowej. W Polsce, odfrankowienie dotyczy głównie kredytów hipotecznych, udzielanych w latach 2000-2010, w czasie których wiele banków oferowało kredyty w walucie szwajcarskiej, która była wówczas atrakcyjna z powodu stosunkowo niskiego oprocentowania.

Proces odfrankowienia kredytu

Proces odfrankowienia kredytu polega na przeliczeniu zobowiązania kredytowego udzielonego w walucie obcej (np. we frankach szwajcarskich) na kwotę w walucie krajowej (np. w złotówkach) w celu zmniejszenia miesięcznej raty kredytowej.

Proces odfrankowienia kredytu, który dobrze jest opisany tu: odfrankuj.org/blog/, może być realizowany na dwa sposoby:

  1. Konwersja kredytu – polega na przeliczeniu całego kredytu na kwotę w walucie krajowej. W tym przypadku bank przelicza zobowiązanie na podstawie kursu walutowego z dnia zawarcia umowy, a następnie dokonuje korekty kapitału i odsetek. W efekcie miesięczna rata kredytowa jest niższa, ale zmieni się też całościowe zadłużenie.
  2. Refinansowanie kredytu – polega na zaciągnięciu nowego kredytu w walucie krajowej, który służy spłacie dotychczasowego kredytu w walucie obcej. W tym przypadku bank wyznacza nowe warunki kredytu, takie jak wysokość oprocentowania, marża, czy okres spłaty. W efekcie zmniejsza się miesięczna rata kredytowa, a także całościowe zadłużenie.

Warto jednak zauważyć, że proces odfrankowienia kredytu może wiązać się z dodatkowymi kosztami, np. opłatą manipulacyjną, prowizją, czy odsetkami za przedterminową spłatę kredytu. Dlatego przed podjęciem decyzji o odfrankowieniu kredytu warto dokładnie przeanalizować warunki nowej umowy i skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym.

kancelaria frankowicze
kancelaria frankowicze

Jak rozpocząć proces odfrankowienia kredytu

Przed rozpoczęciem procesu odfrankowienia kredytu warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz warunki dotychczasowej umowy kredytowej. Istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę to:

  1. Aktualna wartość kredytu – trzeba sprawdzić, ile dokładnie wynosi aktualne zadłużenie, wraz z kapitałem, odsetkami, prowizjami i innymi kosztami.
  2. Wysokość miesięcznej raty kredytowej – trzeba sprawdzić, ile wynosi aktualna rata kredytowa, a także czy jej spłata jest dla nas obecnie możliwa i wykonalna.
  3. Warunki umowy kredytowej – należy sprawdzić, jakie są dokładnie warunki umowy kredytowej, w tym oprocentowanie, okres kredytowania, marża i inne koszty.
  4. Aktualna sytuacja finansowa – należy dokładnie przeanalizować swoją aktualną sytuację finansową, w tym dochody, wydatki i inne zobowiązania.
  5. Koszty odfrankowienia – trzeba sprawdzić, jakie będą dokładnie koszty związane z procesem odfrankowienia kredytu, np. opłaty manipulacyjne, prowizje, odsetki za przedterminową spłatę kredytu.

Po dokładnej analizie sytuacji finansowej, warto skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym, którzy pomogą nam w podjęciu decyzji, czy odfrankowienie kredytu jest dla nas korzystne i jak najlepiej przeprowadzić ten proces.

Szanse na odfrankowienia kredytu

Na czym polega odfrankowienie kredytu
Na czym polega odfrankowienie kredytu

W Polsce, odfrankowienie kredytu dotyczy głównie kredytów hipotecznych, udzielanych w latach 2000-2010, w czasie których wiele banków oferowało kredyty w walucie szwajcarskiej. Zaciągając kredyt w obcej walucie, kredytobiorcy zobowiązują się do spłacenia kredytu według kursu waluty obcej, który może ulec znacznym wahaniom w czasie spłaty kredytu.

W związku z tym, że w latach 2014-2015 wartość franka szwajcarskiego znacznie wzrosła, wiele osób zaciągających kredyty w tej walucie zaczęło mieć problemy ze spłatą zobowiązania. Dlatego też, osoby posiadające kredyty hipoteczne w walucie szwajcarskiej i borykające się z trudnościami w spłacie kredytu, mają szanse na odfrankowienie swojego zadłużenia.

Warto jednak zauważyć, że odfrankowienie kredytu nie jest rozwiązaniem, które automatycznie przysługuje każdemu kredytobiorcy zaciągającemu kredyt w walucie obcej. Decyzja o odfrankowieniu należy do banku, który może wymagać spełnienia określonych warunków, np. określonej wartości kredytu, wysokości spłacanych rat, czy aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Na pomoc frankowiczom

kredyt chf pomoc prawna Warszawa
kredyt chf pomoc prawna Warszawa

W Polsce istnieje wiele kancelarii prawnych specjalizujących się w pomocy dla frankowiczów https://klimkowski-kancelaria.pl/288/pomoc-frankowiczom-trojmiasto, czyli osób, które mają kredyty hipoteczne udzielone w walucie szwajcarskiej. Tacy prawnicy pomagają osobom zaciągającym kredyty we frankach szwajcarskich w walce o swoje prawa, np. poprzez odfrankowienie kredytu, a także w sytuacjach, gdy banki stosują nieuczciwe praktyki.

Prawnicy specjalizujący się w pomocy dla frankowiczów to przede wszystkim:

  1. Prawnicy zajmujący się prawem bankowym i finansowym – specjaliści od prawa bankowego i finansowego pomagają w przypadku sporów z bankami, np. w sprawach dotyczących niewłaściwej informacji o ryzyku związanym z kredytem, zaniżonych kursów walutowych czy nieprawidłowej amortyzacji kapitału.
  2. Prawnicy zajmujący się prawem cywilnym – specjaliści od prawa cywilnego zajmują się sprawami związanymi z umowami kredytowymi, w tym odfrankowaniem kredytu, wadliwością umowy, czy niewłaściwymi praktykami bankowymi.
  3. Prawnicy zajmujący się prawem konsumenckim – specjaliści od prawa konsumenckiego pomagają w przypadku naruszenia praw konsumenta, w tym w sprawach dotyczących niewłaściwych praktyk bankowych, naruszania zasad uczciwej konkurencji, czy nieuczciwych warunków umów.

Warto wybierać doświadczonych i renomowanych prawników, którzy mają już na swoim koncie udane sprawy związane z odfrankowaniem kredytów hipotecznych. Przed wyborem konkretnego prawnika warto dokładnie przeanalizować oferty i referencje dostępnych kancelarii prawnych, a także skonsultować się z innymi frankowiczami lub doradcami finansowymi.

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl