Czy detektywi pomogą przy rozwodach?

Czy detektywi pomogą przy rozwodach?

Czy detektywi pomogą przy rozwodach? Praca detektywa ma niewiele wspólnego ze sprawami karnymi i czymkolwiek, z czym policja ma do czynienia na co dzień. W rzeczywistości większość spraw prowadzonych przez biura detektywistyczne dotyczy sporów między osobami prywatnymi – głównie rozwodów. Wbrew pozorom biuro detektywistyczne może pomóc w wielu aspektach sprawy rozwodowej. Nie dość, że dokumentuje niewierność żony czy męża, to pomaga znaleźć adwokata, ale zacznijmy od początku.

Pomoc detektywistyczna w sprawach rozwodowych

dobry detektyw wrocław
dobry detektyw wrocław

Niewierność małżeńska jest najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństwa. Zwykle zaczyna się od wątpliwości co do drugiej osoby, usłyszenia plotek lub braku zaufania do partnera. Niezależnie od powodu, coraz więcej osób zgłasza tego typu problemy do agencji detektywistycznych. Detektywi byli w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć obawom klienta w ciągu zaledwie kilku dni. Oczywiście potwierdzona niewierność jest zawsze dokumentowana odpowiednim materiałem audiowizualnym, który może później posłużyć jako dowód w sądzie – zwłaszcza jeśli klient próbuje rozwieść się z drugą stroną wyrokiem skazującym.

Dowody rozwodowe z wyrokiem skazującym

Wyroki winne są tym, co ma największe znaczenie przy podziale majątku małżeńskiego podczas rozwodu. Zwykle podczas rozwodu majątek wspólny jest dzielony równo, ale obie strony mogą domagać się nierównego podziału – muszą jednak to uzasadnić i przedstawić dowody na swoją korzyść.

Należy jednak pamiętać, że sama zdrada nie zawsze wystarczy, aby ubiegać się o nierówny podział majątku. W tym celu musisz udowodnić, że twój współmałżonek wyraźnie wspiera finansowo osobę, którą zdradza, na przykład płacąc jej rachunki. Zdobycie takich dowodów jest właśnie zadaniem detektywa, a usługi biura detektywistycznego są w takich przypadkach nieocenione, ponieważ jednostkom bardzo trudno jest samodzielnie znaleźć odpowiednie dowody.

Prawo do alimentów

Warto pamiętać, że w przypadku braku umowy przedmałżeńskiej, strona powodująca rozwód jest zobowiązana do zapewnienia partnerowi po rozwodzie takiego samego standardu życia, jaki był przed rozwodem. Kiedy rozwód zostanie uznany za winnego jednej osoby, poszkodowany z pewnością nie będzie płacił alimentów. Zamiast tego może ubiegać się o świadczenia pieniężne, mimo że będzie je otrzymywać do końca życia – niezależnie od tego, czy ponownie wyjdzie za mąż w przyszłości.

Kwota alimentów

Czy detektywi pomogą przy rozwodach?
Czy detektywi pomogą przy rozwodach?

To zupełnie inne pytanie. Wysokość otrzymywanych alimentów zależy w dużej mierze od standardu życia, do jakiego małżonek przyzwyczaił ofiarę – należy jednak wykazać, że osoba ta ma wystarczająco wysokie dochody, aby co miesiąc opłacać żądaną kwotę.

Często zdarza się, że pozwany celowo unika ujawnienia swoich dochodów lub przedstawia je w sądzie z niższymi dochodami, aby uniknąć zobowiązań alimentacyjnych. Często osoba, która ma płacić alimenty, przekazuje komuś swoją firmę lub majątek tylko po to, aby udowodnić przed sądem, że dochody są dużo mniejsze niż wcześniej. Detektywi mają za zadanie zebrać dowody na udowodnienie prawdziwych zarobków – także tych ukrytych – w trakcie procesu.

Aby dowody przekonały oskarżonego na tyle, aby nie mógł ich zniszczyć, detektywi muszą zebrać szczegółowe, wiarygodne i weryfikowalne informacje o dochodach – na przykład, czy współmałżonek pracuje nielegalnie, czy też przenosi majątek tylko po to, by uniknąć płacenia alimentów, i wkrótce. Profesjonalne agencje detektywistyczne są w stanie zebrać ten materiał dowodowy w krótkim czasie, często detektyw jest również wzywany do stawienia się w charakterze świadka, aby mógł zeznawać przeciwko zebranym w sądzie informacjom.

Rodzicielstwo

Ustalenie odpowiedzialności rodzicielskiej pozostaje ważną kwestią w większości spraw rozwodowych. Sąd decyduje o sposobie podziału opieki rodzicielskiej – na przykład o tym, czy iw jakim zakresie zostanie ograniczona opieka jednego z rodziców. Zadaniem sądu jest zapewnienie rodzicom opieki w sposób zapewniający dziecku jak najwygodniejsze dorastanie – często określa się to mianem zasiłku opiekuńczego.

Ustalenie wysokości alimentów przebiega analogicznie jak powyżej – czyli należy ujawnić rzeczywisty dochód rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ustalenia, czy drugi rodzic dobrze opiekuje się dzieckiem – detektywi mogą pomóc udowodnić np., że dziecko przeżywa znaczny stres podczas spędzania czasu z drugim rodzicem. Sąd może wtedy całkowicie ograniczyć opiekę rodzica, a dziecko może spędzać czas z rodzicem tylko pod opieką opiekuna.

Pośrednictwo

Praca detektywa podczas rozwodu nie musi ograniczać się do pozyskiwania obciążających dowodów. Tak się składa, że ​​zwłaszcza w przypadku poważnego konfliktu między małżonkami, biuro detektywistyczne pełni rolę negocjacyjną – czyli prowadzi mediację mającą na celu pogodzenie małżonków i deeskalację konfliktu.

Detektywi mogą również pomóc w znalezieniu najlepszego prawnika lub psychologa – na wypadek, gdyby podczas procesu potrzebne były dowody.